UROBILI SME

Nové parky a zelené plochy namiesto asfaltu

Ako starostovi Starého Mesta sa mi podarilo vybudovať tri nové verejné parky – Landererov park na Šafárikovom námestí, Park Belopotockého a nový park na Kmeťovom námestí.

Okrem toho sme na staromestských uliciach vytvorili nové zelené plochy, a to na Tobruckej, Múzejnej, Škarniclovej, Kúpeľnej, Palackého, Žižkovej, Mariánskej, Jakubovom námestí, Grosslingovej, Bjornsonovej, Kyčerského, Blumentálska ulica.

Všade tam, kde to bolo možné, sme namiesto asfaltu a betónu vytvorili nové plochy mestskej zelene a vysadili nové stromy.

Kompletne bolo zrekonštruovaných takmer 40 staromestských ulíc

Za štyri roky sa počas starostovania Radoslav Števčíka podarilo kompletne zrekonštruovať skoro štyri desiatky ulíc. Opravovala sa systémom od fasády po fasády, na chodníkoch asfalt nahradila dlažba, opravené boli kamenné obrubníky, debarierizovali sa priechody pre chodcov, kompletne sa zrekonštruovala a vysfaltovala cestná časť ulice vrátane kanalizačných vpustov. Úpravou profilu ulice vznikli nové zelené plochy a na niektorých uliciach pribudli aj nové parkovacie miesta.

Zrekonštruované boli Hlboká cesta, Mikulášska, Grosslingova, Múzejná, Klariská, Čerešňová, Havlíčkova/Mišíkova, Baštová, Moskovská, Palackého, Gorkého, Židovská, Heydukova, Bjornsonova, Langsfeldova, Škarniclova, Žižkova, Kúpeľná, Medená, Sokolská, Svoradova, Povraznícka, Hollého, Kyčerského, Hriňovská, Klemenskova, Justičná, Lermontovova, Mariánska, Tobrucká, Tichá, Dunajská promenáda, Senická a Západný rad, Gorazdova, Kozia a Blumentálska.

Práve rekonštrukcia Blumentálskej ulice bola hodnotená ako vzorová v rámci celej Bratislavy, veď okrem nových vydláždených chodníkov a vyasfaltovanej cesty tu pribudli aj segregované cyklotrasy v stromoradiach po oboch stranách ulice. Zjednosmernením ulice od Májkovej po Vazovovu došlo tiež k výraznému upokojeniu dynamickej dopravy. Ochránili sme existujúce stromy a vytvorili súvislé pásy zelených plôch.

Nové zariadenie opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici

Po štyroch rokoch vysporiadania nájomných vzťahov, projektovej prípravy a územného a stavebného konania starosta Radoslav Števčík v roku 2018 začal s výstavbou zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici. Ako sám priznal, nebol to jednoduchý proces všetko pripraviť, vrátane transparentného výberu dodávateľa stavebných prác, ale podarilo sa a v roku 2020 bola výstavba tohto moderného zariadenia pre 40 klientov dokončená a odvtedy slúži Staromešťanom. Mestskej časti sa výstavbou tohto zariadenia podarilo vyriešiť problémy s nevyhovujúcimi priestormi troch menších zariadení na Vajanského nábreží, Paulínyho ulici a Maróthyho ulici. Starosta Števčík tak splnil to, čo jeho predchodcovia sľubovali 16 rokov.

Záchrana trhu na Žilinskej na 10 rokov

Radoslav Števčík ako prvý zo starostov Starého Mesta dokázal zachrániť trh na Žilinskej na dlhšie obdobie ako na jeden rok, zabezpečil prenájom pozemku a trhu na 10 rokov a to prostredníctvom Technických služieb Starého Mesta, a.s. (TSSM). Súčasne sa mu podarilo zabezpečiť nové moderné prekrytie trhoviska, čím sa značne zvýšila úroveň predaja a nákupu na tomto obľúbenom mieste. Posledný autentický trh v Starom Meste teda žije a bude žiť minimálne ďalších šesť rokov. Radoslav Števčík však už má plán, ako trhovisko na Žilinskej zachrániť pre Staromešťanov navždy!

Nové detské jasle na Záhrebskej ulici

Ako jediná bratislavská mestská časť sme vybudovali nové detské jasle na Záhrebskej ulici, za čo Staré Mesto získalo ocenenie Združenia miest a obcí Slovenska – Oskar bez hraníc. Nové zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov s kapacitou 30 detí je bezbariérové, vybavené najmodernejšou kuchynskou technikou, prísnym predpisom zodpovedá aj sanitárne vybavenie detských jaslí. Od roku 2018 toto staromestské zariadenie využili už desiatky staromestských detí a samospráva tak pomohla mnohým staromestským rodinám.

Dve nové a osem opravených detských ihrísk

Za štyri roky starostovania Radoslav Števčíka vznikli dve nové detské ihriská na Kmeťovom námestí a v Landererovom parku. Pribudli tiež hracie prvky pre deti v novom Parku Belopotockého. Bolo kompletne opravených celkom osem už existujúcich detských ihrísk v správe mestskej časti.

Za štyri roky štyri nové výbehy pre psov

Štyri nové výbehy pre staromestských psov pribudli v novom Landererovom parku, v susedstve Parku Belopotockého pri budove Slovenského rozhlasu, na Palárikovej ulici a na Dostojevského rade. Všetky výbehy sú oplotené, čím sú psy bezpečne oddelené od návštevníkov parkov a nedochádza tak k nežiaducemu stretu psíčkarov s ostatnými obyvateľmi či návštevníkmi Starého Mesta.

Finančná pomoc mladým rodinám

Ako starosta zaviedol Radoslav Števčík príspevok 100 eur pri narodení dieťaťa, príspevok 50 eur pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy na nákup školských potrieb a príspevok pre mnohodetné rodiny na pokrytie nákladov na školské krúžky. Aj touto cestou staromestská samospráva už vyše 4 rokov pomáha mladým staromestským rodinám znášať zvýšené náklady spojené s narodením dieťaťa, nástupom do základnej školy, či so zabezpečením mimoškolskej záujmovej činnosti detí z mnohodetných rodín.

Zachránené základná škola Dubová a nová materské škola

Po nástupe do úradu v roku 2014 sa starostovi Radoslavovi Števčíkovi podarilo spoločne s riaditeľkou, radou školy a rodičmi zachrániť základnú školu na Dubovej ulici. Predchádzajúca starostka nevidela v tejto škole perspektívu a chcela časť školských priestorov prenajať súkromnej jazykovej škole. Za štyri roky sa podarilo z Dubovej urobiť jednu z najatraktívnejších základných škôl v Starom Meste, kde počet žiakov stúpol o tretinu. Okrem toho mestská časť v areáli školy vybudovala novú materskú školu pre 40 detí a novú modernú jedáleň pre žiakov základnej aj materskej školy. V staromestských materských školách v rokoch 2014-2018 bolo vytvorených celkom 100 nových miest pre staromestské deti.

Vznikla sociálna výdajňa pre sociálne odkázaných Staromešťanov

Na Špitálskej ulici starosta Radoslav Števčík v roku 2018 otvoril sociálnu výdajňu pre sociálne slabších obyvateľov mestskej časti. V spolupráci s Potravinovou bankou SR tu odkázaní Staromešťania dostanú potravinárske prebytky predajne TESCO na Kamennom námestí. Sociálna výdajňa výrazne pomáha časti Staromešťanov s nízkymi príjmami zlepšiť ich životnú situáciu. Ročne využijú služby sociálnej výdajne stovky obyvateľov Starého Mesta.

Zrekonštruovaný Pisztoriho palác, nová kinosála

Vďaka grantu tzv. nórskych fondov sa podarilo zrekonštruovať Pisztoriho palác na Štefánikovej ulici. Opravila sa fasáda a okná, z vlastných zdrojov potom mestská časť opravila interiér paláca a kompletne zrekonštruovala kinosálu, kde spoločnosť Film Europe prevádzkuje kino náročného diváka. Kinosálu využívajú aj staromestské deti a staromestskí seniori, ktorí sem chodia na tématické filmové predstavenia. Po rekonštrukcii sa Pisztoriho palác stal ďalším zo staromestských kultúrnych centier s bohatou programovou náplňou.