KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 8

11. JUDr. Katarína Šustáková

 • Position: právnička                   
 • Experience:
 • Location:
 • Email:
 • Phone:
Contact:

11. JUDr. Katarína Šustáková (31 rokov), právnička

Naše mesto za posledné roky prešlo veľkým vývojom. Spravili sa mnohé užitočné veci, ktoré nám uľahčili každodenné fungovanie. Život sa však nezastavil. Mnohé veci treba dokončiť, iné vylepšiť. Najmä mladá generácia Staromešťanov si neuvedomuje ako zásadné sú práve v tomto komunálne voľby. Nech už sa rozhodneme pre kohokoľvek, potrebujeme zástupcov, ktorí vnesú do Starého Mesta pokoj, rozvahu, kompromisné a racionálne riešenia. Uplynulé dva roky boli náročným obdobím pre každého, naše Staré Mesto nevynímajúc. V krízovej situácii sa na samosprávy obrátil štát. Aj Staré Mesto malo okrem svojej štandardnej agendy úlohy, na ktoré nebolo a ani nemohlo byť dostatočne pripravené. Najmä vďaka pracovníkom miestneho úradu sa tieto úlohy zvládli so cťou, za čo im aj s odstupom času patrí poďakovanie. Najcennejšou komoditou pre samosprávy sú schopní ľudia, ktorí počas krízy neváhajú a aj s rizikom, že ohrozia vlastné zdravie, pomáhajú. Aj nadchádzajúce náročné obdobie si žiada stabilné a najmä skúsené vedenie Starého Mesta.

 • vytrvalé zveľaďovanie základných a materských škôl v Starom Meste,
 • podpora projektov na pomoc staromestským seniorom,
 • vysokoefektívna starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá, ekologické riešenia vo všetkých oblastiach,
 • neutíchajúca podpora kultúry a športovcov v Starom Meste
 • podpora investícií do parkov, detských ihrísk, športovísk, cyklotrás, chodníkov a ciest,
 • aby spolupráca mestskej časti a magistrátu bola efektívna, férová a transparentná.

V Starom Meste žijem a vychovávam syna. Túžim po tom, aby sme boli na Staré Mesto právom hrdí, aby sme tu pokojne spolunažívali a tešili sa z každej zmeny zvyšujúcej kvality nášho života bez ohľadu na to či sme mladí alebo skôr narodení.

Kandidujem tiež do zastupiteľstva BSK pod číslom 31.