KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2

8. Jana Jakubovská

  • Position: projektová špecialistka
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:
Contact:

8. Jana Jakubovská (33 rokov), projektová špecialistka

Mám 33 rokov kandidujem za poslankyňu miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto vo volebnom obvode č. 1. Kandidujem, lebo nie som spokojná s tým, ako to v našom obvode vyzerá. Vnímam, že chýba hlas, ktorý by hájil potreby nášho obvodu č. 1. Budem presadzovať riešenia, ktoré budú dobré hlavne pre nás, ktorý tu bývame. Potrebujeme zeleň, ale aj mať kde zaparkovať, kráčať po rovných upravených chodníkoch a cestách bez výmoľov. Nesmieme ustupovať predstavám mesta Bratislava, ale brániť záujmy nás Staromešťanov.

  • Verejný priestor , najmä čistotu chodníkov , výsadbu zelene, čisté fasády
  • Bezpečnosť v uliciach po 22. hodine
  • Parkovanie v prospech rezidentov 24/7 a  koniec bezplatného parkovania pre návštevníkov Starého Mesta
  • Odvoz odpadu , zavedenie efektívneho odvozu, budovanie podzemných kontajnerov a koniec kontajnerov vo dvoroch bytových domov

Bude ma vidieť a počuť ! Ďakujem za Váš hlas, susedia.