KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 4

8. Ing. Jana Španková

  • Position: vedúca oddelenia dopravy a životného prostredia
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:
Contact:

8. Ing. Jana Španková (58 rokov), vedúca oddelenia dopravy a životného prostredia

V Starom Meste som sa narodila, vyrastala a bývam so svojou rodinou. V staromestskej komunálnej politike pôsobím v tomto volebnom období ako nezávislá poslankyňa a túto prácu  vykonávam  veľmi zodpovedne, aktívne riešim veci verejné, odpočtom je moja takmer 100% účasť na zasadnutiach zastupiteľstva a komisiách, aktívna spolupráca s obyvateľmi pri riešení podnetov a požiadaviek, sobášenie niekoľko stoviek snúbencov, pomoc pre našich obyvateľov v sociálnej oblasti a pod. Uchádzam o vašu podporu a dôveru, lebo svoju prácu pre staromešťanov beriem vážne, zodpovedne a záleží mi na tom, ako Staré Mesto, prostredie, v ktorom žijeme vyzerá a ako bude vyzerať! Chcem pokračovať v hľadaní riešení pre zavedenie novej autobusovej linky pre Staromešťanov, ktorí bývajú v horšie dostupných uliciach a obytných zónach, v rekonštrukcii ciest  a chodníkov ( Tichá-Svetlá, Nad Lomom, V Záhradách, Lipová, Pod vinicami, Žišková… ), v modernizácii škôl a školských zariadení, starostlivosti o zeleň a zveľaďovaní ihrísk, zvyšovaní kvality sociálnych služieb pre našich seniorov a staromestské rodiny s deťmi. Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru, ja nesľubujem, ja pomáham a riešim!

Kandidujem tiež do mestského zastupiteľstva Bratislavy pod číslom 39.

Kandidujem tiež do zastupiteľstva BSK pod číslom 29.