KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 8

7. BBA. Ladislav Mészáros

  • Position: ekonóm
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:
Contact:

7. BBA. Ladislav Mészáros (30 rokov), ekonóm

Som rodený Bratislavčan, od narodenia bývajúci v Starom Meste. Základnú školu a gymnázium som navštevoval na Nedbalovej ulici. Neskôr som študoval v zahraničí, v Anglicku a v hlavnom meste Nórska, v Oslo.

Mám úprimný záujem o zvýšenie kvality života Staromešťanov, ako seniorov, tak aj mladých ľudí. Staré Mesto je najviac exponovanou mestskou časťou na Slovensku. Je potrebné prijať pravidlá, ktoré budú v prospech jej obyvateľov. Je potrebná prísna kontrola dodržiavania pravidiel pri realizácii stavieb a rekonštrukcii, či už súkromných investorov alebo hlavného mesta Bratislavy.

V mojom záujme je aj prispieť k zlepšeniu bezpečnosti chodcov na chodníkoch. Zabrániť ohrozovaniu cyklistami a užívateľmi elektrických kolobežiek. Treba stanoviť jasné pravidlá a kontrolovať ich dodržiavanie. Chodci nemôžu byť ohrozenou skupinou. Základom sú samozrejme kvalitne realizované a udržiavané chodníky.

Ako aktívny dobrovoľník Maltézskej pomoci Slovensko mám skúsenosti s pomocou sociálne slabším obyvateľom. Aj v tejto sfére vidím nedostatky a takisto priestor na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Tieto všetky problémy sú podmienené aj tým, aby v maximálnej miere bol k dispozícii obyvateľom mestskej časti Staré Mesto Miestny úrad.

Okrem týchto činností by som ako ekonóm inicioval audit príjmov a výdavkov mestskej časti za účelom ich optimalizácie tak, aby došlo k účelnému vynakladaniu prostriedkov a zamedzilo sa takzvanému “plytvaniu” našich zdrojov.

Vo všetkých týchto oblastiach sa budem usilovať o zlepšenie.