KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 6

5. doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.

  • Position: vysokoškolský učiteľ
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:
Contact:

5. doc. RNDr. Damask Gruska, PhD. (60 rokov), vysokoškolský učiteľ

Oblasťami môjho záujmu sú životné prostredie, doprava a kultúra. V podstaničnej štvrti, za ktorú kandidujem, bývam 35 rokov. Desiatky rokov sa ako aktívny občan venujem jej problémom a posledné 4 roky aj ako miestny poslanec.