KANDIDÁT NA POSLANCA

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 7

11. Ing. arch. Ján Mackovič

  • Position: pamiatkar
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:
Contact:

11. Ing. arch. Ján Mackovič (63 rokov), pamiatkar

Narodil som sa a celý život žijem v Starom Meste.  Po ukončení štúdia na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej som pracoval ako projektant. Môj záujem o ochranu pamiatok ma nakoniec priviedol k práci ktorú vykonávam už 30 rokov. Vediem a usmerňujem pamiatkové obnovy v rámci celého Bratislavského kraja, no najmä Starého mesta. Ako poslanec Starého Mesta som v rokoch 2006-2010 predsedal Komisii výstavby a územného plánovania. Spolu s terajším kandidátom na starostu Radoslavom Števčikom a vtedajším starostom Andrejom Petrekom sme ako prví vypracovali reguláciu reklamy v Starom Meste.

Opätovne kandidovať ma motivovala skutočnosť, že nový stavebný zákon dáva veľké možnosti  developerom, čo môže oslabovať pozíciu nielen občanov, ale aj samosprávy pri tvorbe kultivovaného prostredia Starého Mesta. Vo veľmi krátkom čase bude potrebné schváliť územné plány zón všade tam kde je vyhlásená pamiatková zóna alebo pamiatková rezervácia. To je jedna z významných kompetencií samospráv.  Zároveň považujem za dôležité zlepšiť komunikáciu občanov a pamiatkových orgánov so stavebným úradom.  To je jediná cesta k ochrane Vašich oprávnených záujmov a k ochrane Vášho domova.