KANDIDÁT NA STAROSTU

RADOSLAV ŠTEVČÍK

Do verejného života som vstúpil 16. novembra 1989, keď som sa ako študent zúčastnil protestného pochodu bratislavských vysokoškolákov. Následne som stál pri vzniku prvé študentského štrajkového výboru na Slovensku – na Filozofickej fakulte UK.

Počas štúdia slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry som pracoval ako novinár, najskôr v študentskom týždenníku ZMENA, potom v denníkoch Smena a Pravda, 10 rokov som bol spravodajcom slovenského vysielania BBC WORLD SERVICE, bol som tiež šéfredaktorom Staromestských novín a Bratislavských novín, ktoré som založil. V rokoch 2006-2010 som bol poslancom staromestského miestneho zastupiteľstva, v rokoch 2014-2018 som bol prvým nezávislým starostom Starého Mesta.

Kandidujem tiež do mestského zastupiteľstva Bratislavy pod číslom 40.
Kandidujem tiež do zastupiteľstva BSK pod číslom 30.

heading icon

Čo pre vás urobíme

Ako starosta a mestský a krajský poslanec chcem nadviazať na minulé výsledky môjho starostovania a pôsobenia

Nové parky a nové zelené plochy

Chceme nadviazať na pôsobenie starostu Radoslav Števčíka v rokoch 2014-2018 a pokračovať vo vytváraní nových zelených plôch na staromestských uliciach, kde je teraz betón a asfalt. Chceme vybudovať najmenej jeden nový verejný park. Práve premena asfaltových plôch na zeleň je jednou z ciest, ako bojovať s klimatickou krízou a zabezpečiť zadržiavanie dažďovej vody v území, aby neodtekala do kanalizácie, ale zostala práve v novej zeleni, ktorá môže pribudnúť na každej ulici.

Ďalšie zrekonštruované chodníky a cesty

K takmer štyrom desiatkam kompletne zrekonštruovaných ulíc chceme pridať ďalšie, chceme pokračovať tam, kde starosta Radoslav Števčík v roku 2018. Znamená to dokončiť nezrekonštruované úseky ulíc Klemensova, Mariánska, Povraznícka, Dobrovského, Hollého, Heydukova, Kúpeľná, Palackého, Lermontovova, Gorazdova, ale tiež zrekonštruovať ulice ako sú Poľská, Dobrovičova, Gajova, Dubová, Úprkova a ďalšie podľa ich stavu.

Zachrániť trh na Žilinskej ulici navždy

Trh na Žilinskej je dočasne zachránený, ešte na 6 rokov, ale aby sme všetci mohli spokojne spávať, je potrebné ho zachrániť navždy. A to je možné iba vtedy, keď pozemok pod trhoviskom získa do vlastníctva mestská časť alebo hlavné mesto. Urobím všetko pre to, aby mestská časť alebo mesto tento pozemok od jeho vlastníka odkúpili alebo ho zamenili za iný. Staromešťanom nepomôže žiadna Nová Žilinská na novom mieste, bojovať má význam iba za zachovanie trhoviska na jeho súčasnom mieste. A Radoslav Števčík bojovať vie.

Vnútorný mestský okruh zníži tranzit

Dlhoročný problém s nežiaducim tranzitom áut cez Staré Mesto môže vyriešiť vnútorný mestský okruh po vzore viedenského Ringu. Okruh by bol jednosmerný, čím by sa okrem zníženia tranzitu zvýšila plynulosť a rýchlosť mestskej hromadnej dopravy a vznikol by priestor na budovanie segregovaných zmysluplných cyklotrás. Toto sa nedá bez súčinnosti s vedením hlavného mesta, preto Radoslav Števčík kandiduje s kolegami aj na poslanca bratislavského mestského zastupiteľstva.

Tentoraz kandidujem s dvadsiatkou aktívnych občanov, s ktorými spoločne urobíme ešte viac. Staré Mesto nepotrebuje experimenty, potrebuje skúsenosť a odbornosť. Kandidujeme v každom volebnom obvode, ďakujeme za Vašu dôveru.

heading icon

Urobili sme

V rokoch 2006-2010 som bol poslancom staromestského miestneho zastupiteľstva, v rokoch 2014-2018 som bol prvým nezávislým starostom Starého Mesta.

Verejné parky

Podarilo sa mi vystavať tri nové verejné parky

Rekonštrukcie ulíc

Tri desiatky kompletne zrekonštruovaných ulíc

Detské jasle

Za môjho pôsobenia sa mi podarilo postaviť nové detské jasle

Materská škola

Stavba novej materskej školy na Brnianskej ulici

Detské ihriská

Osem opravených a dve nové detské ihriská

Psie výbehy

Vytvorenie štyroch nových výbehov pre psov

Soc. výdajňa

Zabezpečil som novú sociálnu výdajňu

Zelené plochy

Vytvorenie nových zelených plôch namiesto asfaltu

Rodinné príspevky

Príspevky pri narodení dieťaťa, pri nástupe prvákov do základnej školy, pre mnohodetné rodiny

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia Pistoriho paláca v Bratislave

Opatrovateľské služby

Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici

Trh na Žilinskej

Podarilo zachrániť trh na Žilinskej, a to prenájmom pozemku trhoviska na rokov

Problémom Starého Mesta je nežiadúci tranzit áut, ešte ako starosta som navrhol zvážiť možnosť vybudovania vnútorného mestského okruhu po vzore viedenského Ringu. Tým by sa vylúčil tranzit, upokojila sa dynamická doprava, skvalitnila a zrýchlila mestská hromadná doprava a vznikol by priestor na budovanie funkčných oddelených cyklotrás.

heading icon

Kandidáti na poslanca

Ako starosta a mestský krajský poslanec chcem nadviazať na minulé výsledky môjho starostovania a pôsobenia

8. Jana Jakubovská - projektová špecialistka

Kandidujem, lebo nie som spokojná s tým, ako to v našom obvode vyzerá. Vnímam, že chýba hlas, ktorý by hájil…

14. Mgr. Sven Šovčík - projektový manažér

V roku 1994 som bol ešte ako aktívny študent prvýkrát zvolený za poslanca staromestského miestneho...

1. Miroslava Babčanová - projektová manažérka

Som vyštudovaná historička a etnografka, pracujem ako eventprojektová manažérka...

2. Ivan Basoš - obchodný zástupca nadnárodnej spoločnosti

Mám 45 rokov, som ženatý, otec 8 deti s jednou manželkou. Vyrastal som a...

17. Tomáš Vorobjov - astronóm

Mám 38 rokov, som ženatý a mám jedno dieťa. Maturoval som na United World College v Taliansku...

7. Mgr. Martin Hutta - právnik

V srdci Starého Mesta žijem celý svoj život a trápi ma, ako vyzerá verejný priestor a najmä to, ako sa…

16. Mgr. Radoslav Števčík - tajomník Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Ako starosta Starého Mesta a mestský a krajský poslanec chcem nadviazať...

5. PharmDr. Dalibor Gergeľ, PhD. - vedecký pracovník v oblasti medicíny

Bývam a pracujem v Starom Meste už viac ako 25 rokov. Hoci som predtým...

8. Ing. Jana Španková - vedúca oddelenia dopravy a životného prostredia

V Starom Meste som sa narodila, vyrastala a bývam so svojou rodinou. V staromestskej komunálnej politike...

7. Mgr. Barbora Hříchová - advokátka                      

V Horskom parku som vyrástla, chodila do škôlky aj do školy a považujem ho za jedno z najlepších miest na…

11. Bc. Patrik Schwarcz, MBA - manažér

Som mladý Staromešťan. Vyrástol som a prežil celé svoje detstvo v Horskom parku. Aj keď ma moja práca v poradenskej…

5. doc. RNDr. Damask Gruska, PhD. - vysokoškolský učiteľ

Oblasťami môjho záujmu sú životné prostredie, doprava a kultúra. V podstaničnej štvrti, za ktorú...

7. Mgr. Livia Hrašková - marketingová špecialistka

Som rodená Bratislavčanka, desiatky rokov žijem v Starom Meste. Nie je mi ľahostajné dianie v mojom okolí. Chcem hájiť záujmy…

9. Mgr. Monika Kormúthová - riaditeľka autistického centra, neziskovej organizácie

Som rodená Staromeštianka, a veľmi mi záleží na tom, aby sa pristupovalo k...

5. Mgr. Táňa Gundová - právnička, šéfredaktorka časopisu

Som rodená Bratislavčanka, v Starom Meste žijem 30 rokov, kde tiež pracujem a vychovávam svojho 6-ročného...

11. Ing. arch. Ján Mackovič - pamiatkar

Narodil som sa a celý život žijem v Starom Meste. Po ukončení štúdia na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej…

7. BBA. Ladislav Mészáros - ekonóm

Som rodený Bratislavčan, od narodenia bývajúci v Starom Meste. Základnú školu a gymnázium som navštevoval na Nedbalovej ulici. Neskôr som…

11. JUDr. Katarína Šustáková - právnička                   

Naše mesto za posledné roky prešlo veľkým vývojom. Spravili sa mnohé užitočné veci, ktoré nám uľahčili...

14. Valéria Pokorná - dôchodkyňa

Hoci pochádzam z neďalekého mesta Senec, som už 50 rokov obyvateľkou Bratislavy a jej Starého Mesta. Po odchode do dôchodku…

3. Mgr. art. Richard Guzman - učiteľ, dizajnér, podnikateľ        

Architektúra, kultúra a zdravý životný štýl v meste, sú oblasti, ku ktorým mám ako grafický dizajnér a učiteľ blízko...