Stretnutia s občanmi

Piatok 31. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Námestie Martina Benku

Štvrtok 30. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Medená/ Kúpeľná ulica

Streda 29. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Dunajská/ Klemensova ulica

Utorok 28. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Palisády/ Partizánska ulica

Pondelok 27. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Drotárska cesta

Nedeľa 26. októbra | 10:00 - 12:00

Bratislava, Františkánske námestie

Sobota 25. októbra | 17:00 - 19:00

Bratislava, Gorazdova ulica

Sobota 25. októbra | 09:00 - 12:00

Bratislava, Žilinská ulica

Utorok 21. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Grösslingova/Bezručova

Piatok 17. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Grösslingova/Bezručova

Štvrtok 16. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Červený kríž

Streda 15. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Jakubovo námestie/Klemesova

Utorok 14. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Šoltésovej/Chorvátska

Pondelok 13. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Námestie SNP/Hlavná pošta

Nedeľa 12. októbra | 10:30 - 13:00

Bratislava, Hurbanovo námestie

Sobota 11. októbra | 10:00 - 12:00

Bratislava, Žilinská ulica/Trhovisko

Piatok 10. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Heydukova ulica/Hollého

Štvrtok 9. októbra | 16:00 - 18:00

Bratislava, Palisády/Kozia

Sobota 20. septembra | 09:00 - 12:00

Bratislava, Žilinská ulica

Piatok 19. septembra | 15:00 - 18:00

Bratislava, Obchodná ulica

Streda 17. septembra | 14:00 - 17:00

Bratislava, Kamenné námestie

Utorok 16. septembra | 15:00 - 18:00

Bratislava, Dunajská ulica

Štvrtok 11. septembra | 14:00 - 17:00

Bratislava, Hodžovo námestie

Streda 10. septembra | 16:00 - 19:00

Bratislava, Námestie SNP