Prečo kandidujem

Takmer 20 rokov sledujem samosprávu v tomto meste ako šéfredaktor Staromestských a neskôr Bratislavských novín. Za ten čas sa vystriedali štyria starostovia a štyria primátori. Ale také zhoršenie kvality života v meste, aké nastalo za posledné roky, si nepamätám.

Staré Mesto potrebuje starostu na celé štyri roky, nielen na ten volebný. Byť starostom znamená byť dobrým gazdom a správcom verejného majetku. Dobrý gazda hľadá spôsob, ako robiť prácu lacnejšie, nešetrí tak, že robí menej.

Tak, ako každý, aj ja môžem na neporiadok v mestskej časti nadávať, ako novinár môžem o tom aj napísať. To je asi tak všetko. Čakal som, že miestni politici ponúknu Staromešťanom kandidáta, ktorý bude dôveryhodný, kompetentný a skúsený, ktorý nepotrebuje starostovské kreslo, aby si zabezpečil živobytie, ale ktorý bude chcieť spravovať Staré Mesto pre Staromešťanov. Opäť však zvíťazil stranícky záujem nad verejným.
Nový pán prezident povedal, že angažovanosť, záujem a dobrý pocit by sa nemali končiť za dverami našich príbytkov, ale mali by pokračovať na ulici, v obci, v meste, pri návšteve úradu. Preto som sa rozhodol uchádzať sa o podporu Staromešťanov najskôr zberom podpisov na petíciu pre moju kandidatúru na starostu Starého Mesta a teraz ako nezávislý kandidát v novembrových voľbách novej staromestskej samosprávy. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým Staromešťanom, ktorí moju kandidatúru podporili, ale aj mojim susedom, priateľom a známym, ktorí mi pomohli pri zbere podpisov.

Staré Mesto malo doteraz starostov len straníkov, ktorí v menšej či väčšej miere uprednostňovali záujmy politických strán a svojich sponzorov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v uplynulých štyroch rokoch, keď sa staromestský miestny úrad stal útulkom straníkov z celého Slovenska, ktorí prišli o miesta v štátnej správe po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012. Staromestská radnica dnes nepatrí Staromešťanom, ale politickej strane, v ktorej starostka šéfuje ústrednej straníckej rade. Som presvedčený, že dozrel čas, aby aj bratislavské Staré Mesto po takmer štvrťstoročí malo prvého nezávislého a nestraníckeho starostu, ktorý bude slúžiť Staromešťanom, a nie záujmom politických strán, sponzorov a developerov.

Staromešťania ma dobre poznajú zo Staromestských a Bratislavských novín. Vždy sme informovali o tom, čo sa v Starom Meste deje, poukazovali sme na problémy, ponúkali sme riešenia. Mnohé sa aj vďaka našej kritike podarilo vyriešiť. Presvedčil som sa však, že nestačí o problémoch len písať. Bol som štyri roky miestnym poslancom a viem, že jeden poslanec veľa nezmôže. Ako starosta však môžem zmeniť veľa vecí k lepšiemu. Viem, ako funguje miestna samospráva, preto sa nebudem musieť dva či tri roky učiť, ako sa spravuje mestská časť.

Takmer desať rokov som predsedom spoločenstva vlastníkov v bytovom dome, kde je skoro 170 bytov a nebytových priestorov. Dôverne poznám bytovú samosprávu, podarilo sa nám ušetriť veľké množstvo peňazí, ktoré nám predtým cez obecnú samosprávu unikali. Chcem, aby sme si rovnakým spôsobom spravovali aj našu mestskú časť. Aby sme nevyhadzovali peniaze na zbytočnosti, ale investovali ich do opravy a čistenia chodníkov, do starostlivosti o zeleň a do aktivít, ktoré budú slúžiť Staromešťanom, a nielen návštevníkom mestskej časti. Keď sa budú v Starom Meste dobre cítiť Staromešťania, budú sa tu dobre cítiť aj návštevníci našej mestskej časti. Preto sa uchádzam o dôveru všetkých Staromešťanov.

STARÉ MESTO | SEPTEMBER 2014

Tlačiť