Územný plán potrebuje záplatu

Veľký územný plán má aj v tejto lokalite svoje diery a územný plán zóny by ich mal zaplátať.

Ako predísť tomu, aby sa z rodinného domu vo vilovej štvrti nestala bytovka? Najlepšou ochranou pred neželanou výstavbou v susedstve sú územné plány zón. Spresňujú celomestský územný plán, stanovujú funkčné využitie územia, ale aj uličné a stavebné čiary, výšky budov, tvar striech a podobne. Dnes ich má Staré Mesto osem a ďalšie dve sa už spracúvajú.

Staré Mesto spracováva územný plány zóny Brnianska – Patrónka. Dôvodom bol zvýšený záujem developerov o túto lokalitu a obavy starousadlíkov, aby im vo vedľajšej záhrade či cez cestu niekto nepostavil niekoľkopodlažnú bytovú či kancelársku budovu. Preto sme začali pripravovať zonálku a kým nebude schválená, navrhujeme tu vyhlásiť stavebnú uzáveru. Tá by platila do schválenia územné plánu zóny, najviac však päť rokov. To sa, pochopiteľne, nepáči niektorým developerom, ktorí v lokalite Brnianska – Patrónka rozpútali dezinformačnú kampaň proti územnému plánu, stavebnej uzávere a starostovi.

Stavebná uzávera nebráni nikomu, aby si opravil dom, bráni však tomu, aby si niekto na úkor susedov pristaval dve poschodia, či zastaval polovicu záhrady. Stavebná uzávera chráni záujmy ľudí, ktorí v zóne skutočne žijú, pred tými, ktorí tu skupujú pozemky či staré domy a špekulujú, ako na tom čo najviac zarobiť. Veľký územný plán má aj v tejto lokalite svoje diery a územný plán zóny by ich mal zaplátať.

Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta