Termín na podanie kandidátnej listiny je 21. september 2014

Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.

Do nedele 21. septembra 2014 musia kandidujúce politické strany, politické hnutia alebo koalície delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie. Nezávislí kandidáti nemajú vo volebných komisiách svojich zástupcov!

Zoznam zaregistrovaných kandidátov musí obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou zverejniť do 11. októbra 2014.