Starosta Starého Mesta hodnotí prvý rok vo funkcii

Nová samospráva mestskej časti Staré Mesto je vo funkcii už vyše roka, je to teda príležitosť zhodnotiť, čo sa za rok podarilo urobiť, ako plní svoje predvolebné sľuby. O zhodnotenie prvého roka vo funkcii sme požiadali starostu Starého Mesta Radoslava ŠTEVČÍKA.

Ako spätne hodnotíte svoj nástup do funkcie starostu Starého Mesta pred viac ako rokom?

- Uplynulý rok bol pre mňa aj pre samosprávu Starého Mesta novou skúsenosťou. Naša mestská časť má po prvýkrát v histórii starostu, ktorý kandidoval ako nezávislý, teda bez podpory straníckych centrál a politických sponzorov. S tým, pochopiteľne, súvisel aj môj nástup do funkcie. Volebný úspech ako nezávislého kandidáta bol pre mňa prekvapením, nemal som pripravený tím, s ktorým by som hneď v prvý deň nastúpil do úradu. Keďže som za sebou nemal žiadne kádrové rezervy politických strán, miesta vedúcich oddelení boli obsadené na základe výberových konaní. Som rád, že v nich uspeli aj Staromešťania, ktorí prejavili záujem o tento druh verejnej služby. Som presvedčený, že na staromestskom miestnom úrade by mali pracovať najmä Staromešťania, teda ľudia, ktorí ako obyvatelia mestskej časti dôverne poznajú jej problémy a potreby ľudí, ktorí tu žijú. Za niekoľko mesiacov sa nám podarilo znížiť počet úradníkov a stabilizovať miestny úrad. V prvých mesiacoch sme sa potrebovali vyrovnať s dedičstvom predchádzajúceho vedenia samosprávy. Išlo o nešťastné čerpanie európskych fondov na obnovu základných a materských škôl, kde pri príprave došlo k vážnym pochybeniam a hrozilo, že mestská časť príde o tieto peniaze a bude musieť investície napokon zaplatiť z vlastných peňazí. Pochybenie predchádzajúcej samosprávy potvrdilo aj ministerstvo ako riadiaci orgán a navrhlo nám dohodu o ukončení všetkých projektov, ktoré boli nezodpovedne pripravené. Po nástupe do funkcie som zrušil aj viaceré nezákonné a pre mestskú časť nevýhodné rozhodnutia mojej predchodkyne, ktoré urobila po voľbách a pred mojím nástupom. Či už išlo o prenájom parku na Šafárikovom námestí alebo rekonštrukciu vnútrobloku na Povrazníckej ulici. Ušetrili sme tak mestskej časti nielen právne problémy, ale aj zbytočne investované peniaze z rozpočtu mestskej časti.

Čo považujete za úspechy staromestskej samosprávy pod vaším vedením v uplynulom roku 2015?

- Za úspech považujem, že sa nám pomerne rýchlo podarilo nastaviť nový systém fungovania samosprávy. Po nástupe do úradu som napríklad zistil, že mestská časť nemá dodávateľa na opravu výtlkov, ktoré po každej zime trápia staromestské cesty a obyvateľov mestskej časti. Preto bolo potrebné urýchlene obstarať dodávateľa týchto prác a začať čo najskôr s opravou výtlkov. To sa nám podarilo, no nový dodávateľ nedokázal realizovať opravy ciest v takom tempe, ako sme požadovali, a tak sme museli hľadať nového. V ďalšom verejnom obstarávaní na opravu a rekonštrukcie ciest sme získali nové partnera - renomovanú firmu Pittel + Brausewetter a od augusta sme sa pustili aj do komplexnej rekonštrukcie ciest a chodníkov. Opravili sme dlažbu na Mikulášskej ulici, Klariskej, komplexne sme zrekonštruovali chodníky a cestu na Hlbokej ulici, natiahli sme nový asfaltový koberec na ďalšej časti Grösslingovej ulice. Mojou ambíciou nie je opravovať cesty a chodníky len pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia. Výrazný posun nastal v čistote ulíc. Preto aj tento rok chceme pokračovať v ešte väčšom rozsahu v oprave ciest a chodníkov. Osadili sme 100 nových smetných košov, pričom malé 30-litrové koše sme nahradili 110-litrovými, ktoré umiestňujeme na rohy ulíc. V tomto roku plánujeme osadiť ďalších 150 nových veľkých košov, z toho 50 pôjde do historického jadra. Zmenili sme prístup pri verejnom obstarávaní, vďaka čomu sa nám na nákupe tovarov a služieb podarilo vlani ušetriť vyše 800-tisíc eur. Aj vďaka tomu sme mohli vymeniť okná na troch ďalších materských školách, vymenili sme kotly a zvýšili efektívnosť kúrenia v troch škôlkach a v Zichyho paláci. Začali sme obnovu Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici, kde s finančnou podporou nórskych fondov opravujeme strechu a fasády objektu, a plánujeme aj opravu okien a vybudovanie novej kotolne. Po rokoch nezáujmu o verejnú zeleň sme začali s orezmi stromov, robíme kontrolu zelene, pričom choré a poškodené stromy budeme nahrádzať novými. Chcem zabrániť tomu, aby poškodené stromy padali a ohrozovali chodcov, ako sa to stalo vlani na Palackého ulici, Jakubovom a na Hviezdoslavovom námestí, či v areáloch základných a materských škôl. Na záver roka sa nám podarilo v novej podobe zorganizovať Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. Vrátili sme námestiu promenádny charakter aj počas adventného obdobia, keď sme aktivity spojené s trhmi a s prevádzkou klziska predĺžili až po Hudobný pavilón.

Čo považujete za hlavné úlohy staromestskej samosprávy v roku 2016?

- Okrem už spomenutých plánov chceme vo verejnom obstarávaní nájsť konečne spoľahlivého partnera pre starostlivosť a údržbu verejných komunikácií a verejnej zelene. Počítame tu aj s aktívnejšou účasťou našej obchodnej spoločnosti Staromestská, a. s., ktorá by mala zabezpečovať komplexnú starostlivosť o čistotu na najfrekventovanejších uliciach Starého Mesta. V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v EÚ v druhej polovici roka plánujeme s finančným príspevkom vlády zabezpečiť opravu dlažby v historickom jadre, vydláždenie Židovskej ulice, kde by mala vzniknúť plnohodnotná pešia zóna, chceme ďalej vybudovať v centre mesta nové verejné toalety, historické jadro a nábrežie pokryjeme bezplatným signálom wifi. Ďalej sa chceme dôsledne starať o verejnú zeleň a tam, kde je to nevyhnutné, plánujeme nahradiť choré a nebezpečné stromy novými a zdravými. V prípade, že nám to primátor a mestské zastupiteľstvo umožnia, chceme na väčšine staromestských ulíc zaviesť systém spoplatneného parkovania, ako ho poznáme z Prahy, Viedne či z iných metropol.