Staré Mesto opravovalo chodníky a cesty celé štyri roky

Niektorí kritici sa čoraz hlasnejšie ozývajú, že starosta Starého Mesta a celá staromestská samospráva sú aktívni pri oprave chodníkov a ciest iba pred voľbami. Obyvatelia Starého Mesta veľmi dobre vedia, že to nie je pravda.

Niektorí kritici sa čoraz hlasnejšie ozývajú, že starosta Starého Mesta a celá staromestská samospráva sú aktívni pri oprave chodníkov a ciest iba pred voľbami. Obyvatelia Starého Mesta veľmi dobre vedia, že to nie je pravda. Každý rok systematicky opravujeme v rámci finančných možností chodníky, cesty a celé ulice. Dôkazom je prehľad opravených povrchov staromestskjých ulíc od roku 2015, keď sme kompletne opravili prvú ulicu - Hlbokú cestu od Sokolskej po Čapkovu, teda pred základnou školou na Hlbokej ceste. V opravách staromestských chodníkov a ciest pokračujeme do konca roka 2018.

2015

Hlboká cesta (chodníky a cesta od Sokolskej po Čapkovu ulicu)
Mikulášska ulica (predláždenie od schodov ku Kostolu sv. Mikuláša po Beblavého ulicu)
Grösslingová ulica (cesta od Lazaretskej po Klemensovu ulicu)

2016

Múzejná ulica (chodníky a cesta od Vajanského nábrežia po Tobruckú)
Klariská ulica (predláždenie od horného podchodu po ulicu Na vŕšku)
Grösslingová ulica (cesta od Klemensovej po Bezručovu)
Čerešňova ulica (chodníky a cesta od Kubániho po Bohúňovu)
Havlíčkova/Mišikova (oprava schodov)
Baštová ulica (predláždenie chodníkov aj cesty)
Moskovská ulica (oprava cesty a chodníkov od Poľnej po Strážnickú)
Palackého ulica (chodník od Námestia Eugena Suchoňa po Kúpeľnú ulicu)
Gorkého ulica (oprava cesty)
Mikulášska ulica (dodláždenie zvyšku tejto ulice)
Židovská ulica (vydláždenie celej komunikácie, revitalizácia na pešiu zónu)

2017

Palackého ulica (chodník a cesta od Kúpeľnej po Jesenského ulkicu)
Heydukova ulica (cesta od Kolárskej po Hollého ulicu)
Björnsonova ulica (chodníky a cesta od Šancovej po Povraznícku ulicu)
Grösslingová ulica (cesta od Bezručovej po Štúrovu ulicu, chodníky od Bezručovej po Liga pasáž)
Langsfeldova ulica (oprava cesty)
Moskovská ulica (oprava cesty od Strážnickej po Záhradnícku)
Škarniclova ulica (chodníky a cesta)
Žižkova ulica (chodník a cesta pred domom č. 24)
Kúpeľná ulica (oprava chodníka od Medenej po Palackého ulicu)
Medená ulica (oprava chodníkov v smere zo Štúrovej ulice)
Ventúrska/Straková, Hviezdoslavovo námestie (oprava kamennej dlažby v pešej zóne)
Sokolská ulica (oprava chodníka a osadenie zábradlia)
Langsfeldova ulica (oprava schodov z Jánošíkovej ulice)
Svoradova ulica (oprava tzv. Pállfyho schodov zo Škarniclovej ulice)
Grösslingová ulica (integrovaný spomaľovač s priechodom pred Základnou školou M. R. Štefánika)

2018

Povraznícka ulica (chodníky a cesta od Mýtnej po Björnsonovu ulicu)
Hollého ulica (chodníky a cesta od Heydukovej po Špitálsku)
Kyčerského ulica (chodníky a cesta od Žilinskej po Štefanovičovu)
Ulica Fraňa Kráľa (spomaľovač s priechodom od Puškinovej ulice)
Hriňovská ulica
(chodníky a cesta od Drotárskej po internátnu školu)
Klemensova ulica (chodníky a cesta od Dobrovičovej po Grösslingovu)
Justičná ulica (chodníky a cesta od Chorvátskej po Zahradnícku)
Lermontovova ulica (chodníky a cesta od Moyzesovej po Štefánikovu)
Mariánska ulica (chodníky a cesta od Špitálskej po Heydukovu)
Tobrucká ulica (chodník a cesta od Medenej po Tallerovu, chdoník a cesta od Dobrovičovej po Štúrovu)
Holubyho ulica (oprava chodníka od Šulekovej po Červeňovu)
Tichá ulica (cesta od Hrebendovej po Slávičie údolie)
Laurinská ulica (oprava dlažby pri vyústení na Štúrovu)
Dunajská promenáda (kompletná výmena povrchu v rozsahu 6000 m2 a dĺžky 1 kilometra - dlažba namiedto asfaltu)
Hlboká cesta (chodníka a cesta od Sokolskej po Križkovu)
Senická/Západný rad (nové chodníky a cesta od Gaštanovej po Hýrošovu ulicu)
Na Kalvárii/Gorazdova (chodníky a cesta od domu č. 16 po Laučekovu ulicu)
Svoradova ulica (chodníky a cesta od Podjavorinskej po Pilárikovu)
Björnsonova ulica (oprava cesty od Povrazníckej po Belopotockého ulicu)
Kozia ulica (oprava cesty od Pilárikovej po Palisády)
Blumentálska ulica (nový chodník, cyklocesta a cesta od Floriánskeho námestia po Vazovovu ulicu)