Staré Mesto je výstavná skriňa, musíme si ju chrániť

Staré Mesto sa vyľudňuje, pretože sa tu zhoršuje kvalita bývania. Staré Mesto si preto musíme chrániť pred všetkými, ktorí si chcú z neho kus ukradnúť.

Staré Mesto je nielen srdcom Bratislavy ako hlavného mesta, ale vlastne celého Slovenska. Malo by byť preto výstavnou skriňou mesta aj celej krajiny. A to nielen vtedy, keď ide o krásu opravených historických budov, čistotu chodníkov a ciest, poriadok na uliciach a v parkoch, ale aj o čistotu a poriadok miestnej samosprávy. Skutočnosť je však úplne iná. Cesty a chodníky sú v zlom stave, ulice a parky nie sú trvale udržiavané, okolo preplnených smetných košov je nepriadok, stromy sú prestárnuté a prerastené, trávniky hrboľaté a často nepokosené, z námestí a parkov sa stratili kvetinové záhony, verejné toalety sú zrušené alebo zatvorené, v centre mesta sa zhromažďujú asociáli, ktorí sa tu aj napriek zákazu opíjajú a robia neporiadok.

Pokiaľ ide o čistotu a poriadok staromestskej samopsprávy, mestská časť sa podľa hodnotenia Transparency International Slovensko za uplynulé štyri roky prepadla v otvorenosti samosprávy zo 6. až na 44. miesto spomedzi 100 najväčších miest na Slovensku. Pred Starým Mestom sú v transparentnosti samosprávy v tomto rebríčku vyššie mesto Bratislava a mestské časti Petržalka, Nové Mesto aj Ružinov.

Pod tento nelichotivý stav sa podpísala najmä súčasná samospráva Starého Mesta. O dôveru Staromešťanov prišla aj pri mnohých prešľapoch, ktoré boli za uplynulé štyri roky medializované alebo o ktorých sa obyvatelia Starého Mesta dozvedeli ústnym podaním. Ide napr. o zrušenenie piatich verejných toaliet, pokus sprivatizovať Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí, snahu o privatizáciu školských jedální bez vedomia a súhlasu rodičov staromestských žiakov, zhoršenie podmienok v staromestskom Seniorcentre a staniciach opatrovateľskej služby, pokusy o nevýhodné predaje nebytových priestorov na Grösslingovej a Štúrovej ulici, prenájom a následný predaj nebytových priestorov na Medenej ulici hlboko pod trhovú cenu, snahu vybudovať pod parkom na Šafárikovom námestí podzemné garáže proti vôli občanov z okolia, legalizáciu čiernej stavby na Beblavého ulici, vydávania povolení na výrub verejnej zelene pre výstavbu v Podhradí, netransparentnú súťaž na výber odťahovej služby, pri ktorej bol porušený zákon, zbytočný nákup predraženého elektrického čistiaceho stroja, utajovanú zmluvu s firmou starostkinho straníckeho kolegu na vysielanie staromestskej televízie a nevýhodný prenájom zrekonštruovaných priestorov v budove miestneho úradu na kaviareň pre tú istú firmu, urovnanie súdnych sporov so súkromnou parkovacou službou a posvätenie nevýhodného prenájmu parkovacích miest až do roku 2026 a ďalšie.

To všetko nemohlo nechať Staromešťanov ľahostajnými  k tomu, čo všetko sa v ich mene deje v našej mestskej časti. Na poplach začali v poslednej chvíli biť rodičia detí zo staromestských škôl, sťažovali sa deti klientov staromestských seniorov, protestovali obyvatelia Ventúrskej ulice, keď im starostka uprostred ulice nechala pred rokom umiestniť lodný kontajner, sťažujú sa obyvatelia z Alžbetínskej a Sienkiewiczovej ulice, ktorých obťažuje hluk z lodných kontajnerov, ktoré sa objavili na mieste bývalého bistra Kazačok, neúspešne sa sťažujú obyvatelia Hviezdoslavovho námestia a Strakovej ulice, ktorých obťažuje neúmerný hluk z reproduktorov z podujatí organizovaných na historickej promenáde. Oklamaní sa cítia obyvatelia bytov z reštituovaných domov, ktorým bolo niečo iné sľubované pred voľbami a iného sa dočkali po voľbách. Každý sa spravidla ozve až vtedy, keď sa ho problém začne týkať. Tých sťažností však za posledné štyri roky bolo neúrekom.

Staromestská samospráva namiesto toho, aby počúvala problémy Staromešťanov a snažila sa ich riešiť, im však vyrába nové. Potom sa nemôžeme čudovať, že občania už neveria politikom, ktorí iné sľubujú pred voľbami a iné robia po zvolení. Staré Mesto je však domovom nás všetkých. Nepatrí len starostke, jej úradníkom a miestnym poslancom. Ak má byť Staré Mesto dobrým miestom pre domov, musíme ho spravovať všetci spoločne. Zvolená samospráva aj obyvatelia mestskej časti. Občania tu nie sú pre úradníkov, ale samospráva je tu pre občanov. Má im služiť, chrániť a rozvíjať spoločný majetok, a nie dávať zarobiť súkromným firmám kamarátov, straníkov a sponzorov.

Ďakujem všetkým Staromešťanom, ktorí sa nebáli verejne vystúpiť a povedať, že si správu vecí verejných v Starom Meste predstavujú inak. Staré Mesto sa vyľudňuje, pretože sa tu zhoršuje kvalita bývania. Staré Mesto si preto musíme chrániť pred všetkými, ktorí si chcú z neho kus ukradnúť.