Staré Mesto je postupne čistejšie a krajšie

To všetko robíme pre Staromešťanov, ale aj návštevníkov Starého Mesta, ktorých bude od júla do decembra počas predsedníctva EÚ viac ako po iné roky. Chcem, aby bolo Staré Mesto ešte čistejšie a krajšie.

Druhý rok volebného obdobia v bratislavskom Starom Meste bude konečne v znamení zvýšenia čistoty a verejných priestranstiev. Staromešťania si určite všimli, že pravidelne kosíme trávniky v parkoch, záhradách a na verejných priestranstvách, pribudli ďalšie nové veľké smetné koše, začali sme nanovo budovať kvetinové záhony, orezávame stromy, obnovujeme zanedbané a nebezpečné stromoradia, opravujeme cesty, dláždime chodníky.

Vlani sme vďaka verejnému obstarávaniu upratovacích služieb síce ušetrili stovky tisíc eur, bolo to však na úkor kvality vykonaných prác. Potvrdilo sa, že toto nemôže byť cesta ku skvalitneniu údržby verejných priestranstiev. Šetriť môžeme tam, kde sa plytvá, ale nie na kvalite služieb. Spustili sme nové verejné obstarávanie na údržbu verejných priestranstiev, kde je hlavným kritériom kvalita dodávaných služieb za primeranú cenu. Verím, že začiatkom leta budeme mať nového partnera, ktorému zveríme letnú a zimnú údržbu komunikácii a starostlivosť o verejné priestranstvá. Jedným z mojich predvolebných sľubov bolo, že nahradím malé smetné koše veľkými, aby sa už nestávalo, že smeti sa budú povaľovať okolo preplnených košov. Začiatkom júna pribudne v Starom Meste 150 nových veľkých smetných košov, z toho 50 v historickom jadre, ktoré nahradia staré a malé.

Staré Mesto sa stará o čistotu na tzv. vedľajších uliciach, teda na komunikáciách 3. a 4. triedy, to však neznamená, že mi je jedno, ako to vyzerá na uliciach v správe magistrátu. Aj preto sme po dohode s primátorom umiestnili naše nové koše aj na magistrátnych chodníkoch - napr. na Obchodnej, Dunajskej a vynovenej Štúrovej ulici. Obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta totiž nezaujíma rozdelenie kompetencií medzi magistrát a mestskú časť, chcú poriadok a čistotu na všetkých uliciach. Nebudem sa vyhovárať na primátora, ako to robili moji predchodcovia, urobím všetko pre to, aby bolo Staré Mesto čistejšie. Ak to ešte nie je stopercentné, prepáčte nám, robíme všetko najlepšie, ako vieme.

S príchodom jari je Staré Mesto nielen čistejšie, ale aj krajšie. Spoločne s magistrátom opravujeme cesty, obnovili sme stromoradie na Palackého ulici, kde sme pred základnou školou nahradili osem starých a nebezpečných stromov dvanástimi novými, vydláždili sme chodník a vytvorili nový pás zelene. Celkom sme obmenili aj kvetinový záhon pred historickou budovou SND. Vysadili sme tu nový trávnik a živý plot, vybudovali závlahu, kvetinový záhon v tvare loga slovenského predsedníctva EÚ by mal zakvitnúť o pár týždňov.

Zrevitalizujeme obnovený kvetinový záhon na Hviezdoslavovom námestí pred americkým veľvyslanectvom, vybudujeme nový kvetinový záhon so závlahou na Rázusovom nábreží pred hotelom Devín. Po vyše desiatich rokoch odborne orežeme stromy na Hviezdoslavovom a Rybnom námestí, aby prechádzka pod nimi bola bezpečnejšia a stromy dostali starostlivosť, ktorú potrebujú. Na nábrežnej promenáde - na Rázusovom a Fajnorovom nábreží - pribudnú nové verejné toalety, aby nám návštevníci neničili parkovú zeleň, aby sme ukázali, že toto mesto je kultúrne a myslí aj na základné ľudské potreby všetkých, ktorí ho navštívia.

V týchto dňoch dokončujeme obnovu asfaltového povrchu na jednej z najdlhších staromestských ulíc - na Grösslingovej ulici, kde v úseku pred Liga pasážou rozšírime chodník a vybudujem bezbariérový priechod pre chodcov ku gymnáziu. Pri tejto príležitosti zväčšíme plochy okolo stromov, aby mali dostatok vlahy a boli zdravšie.

Najvýraznejšie sa však zmení jedna z najstarších staromestských ulíc - Židovská. Prepadnutý a rozbitý asfalt tu nahradí dlažba, pričom chodníky a cesta sa dostanú do jednej roviny, čím sa vytvorí predpoklad, aby tu bola plnohodnotná pešia zóna. To všetko robíme pre Staromešťanov, ale aj návštevníkov Starého Mesta, ktorých bude od júla do decembra počas predsedníctva EÚ viac ako po iné roky.