Staré Mesto hospodári s prebytkom

Mestská časť Staré Mesto hospodárila uplynulé tri roky mimoriadne zodpovedne, čoho výsledkom bol každoročný prebytok bežného účtu. Za vlaňajší rok predstavoval 832 661 eur. Pozitívne hospodárenie potvrdzujú aj nezávislí experti z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pri hodnotení hospodárenia samospráv. Od roku 2015 INEKO hodnotí finančné zdravie Starého Mesta ako výborné. V predchádzajúcom volebnom období bolo hodnotené len ako dobré, v roku 2011 dokonca len ako dostatočné.

Vlaňajšie príjmy bežného účtu dosiahli  22,044 milióna eur a výdavky 21,378 milióna eur. Najväčšie výdavky ako každý rok smerovali do oblasti školstva, v rámci investícií to bolo na opravy komunikácií a rekonštrukcie škôl. Keďže som odmietol pokračovať v rozpredaji mestského majetku, mestská časť má nízke kapitálové príjmy. Aby sme mohli rekonštruovať chodníky, cesty či školy, potrebujeme kapitálové prostriedky. A tie vieme získať zodpovedným hospodárením práve z prebytkov bežného účtu.

Prebytok bežného účtu mestskej časti Staré Mesto za vlaňajší rok tak bol prerozdelený do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, ktoré môžeme už tento rok použiť na investície. Tou  najväčšou bude výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikov ulici, ktorá by sa mala začať už čoskoro po podpise zmluvy s dodávateľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania.

Radoslav ŠTEVČÍK