Prváci s príspevkom na školské potreby

Od nového školského roka dostanú rodičia prvákov v staromestských základných školách príspevok na nákup školských pomôcok vo výške 50 €. Zavedenie príspevku pre prvákov sa mi podarilo presadiť tento rok, ako posledné zo sociálnych opatrení na podporu mladých rodín. Po príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku pre mnohodetné rodiny je príspevok pre prváka zatiaľ posledným krokom na pomoc rodinám v novej životnej situácii.

Som veľmi rád, že staromestské základné škole aj v minulom školskom roku obstáli v monitore piatakov a deviatakov najlepšie na celom Slovensku. V testoch zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky sú žiaci zo Starého Mesta už tretí rok za sebou najlepší v celej krajine.

Aj toto leto sme maľovali a opravovali materské a základné školy, aby sa žiaci a učitelia mohli po prázdninách vrátiť do vynovených a čistých priestorov. Rodinnému centru Prešporkovo, s ktorým mestská časť spolupracuje už trinásť rokov, sme poskytli nové priestory na Heydukovej ulici 25. Vďaka tomu sme mohli v Základnej škole M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici otvoriť tri triedy prvákov.

Azda najväčší progres za toto volebné obdobie zaznamenala Základná škola Dubová, ktorú sa nám podarilo zachrániť pred zánikom a dnes oslavuje 60. výročie vzniku s nárastom žiakov o jednu tretinu a tromi plnými triedami prvákov. Ďakujem všetkým učiteľom za ich prácu a želám úspešný nový školský rok.

Radoslav ŠTEVČÍK