Plot má ísť z námestia preč

Pre mňa nateraz táto téma nie je aktuálna, počkám si, ako dopadne odvolanie.

Začiatkom júla som podpísal rozhodnutie, ktorým mestská časť Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje odstránenie oplotenie okolo veľvyslanectva USA na Hviezdoslavovom námestí. Stavebník totiž doteraz nepreukázal žiadny vzťah k pozemku, na ktorom sa nachádza oplotenie. V konaní o dodatočnom povolení, resp. o odstránení stavby navyše nebolo preukázané, že stavba je vo verejnom zaujme. Naopak, bolo preukázané, že je v rozpore s verejným záujmom, pretože bráni verejnosti v prístupe na verejné priestranstvo námestia.

Okolo amerického plota bolo uplynulé roky veľa politiky. Niektorí lokálni politici stavili na módnu vlnu antiamerikanizmu a z plota si urobili politickú či predvolebnú tému. Nechcem, aby sa na plote ďalej priživovali komunálni politici, ktorí nedokážu priniesť riešenia konkrétnych problémov, ale vedia hlasno kričať, osočovať a klamať.

Nie je pravda, že rozhodnutie o odstránení plota mal som na stole od jesene, ako tvrdí jeden z nich. Na jeseň sa miestnym zisťovaním začalo stavebné konanie, ktoré trvalo niekoľko mesiacov. To bolo ukončené začiatkom júla rozhodnutím o odstránení stavby. Proti nemu má stavebník možnosť odvolať sa, o  odvolaní bude rozhodovať štátny okresný úrad. Pre mňa nateraz táto téma nie je aktuálna, počkám si, ako dopadne odvolanie.

Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta