Na parkovaní v Starom Meste nesmie zarábať súkromník

Na parkovaní v Starom Meste nesmie zarábať súkromník, ale mestská časť a Staromešťania. Tieto peniaze potom samospráve chýbajú pri údržbe a čistení ciest a chodníkov.

Parkovanie je problémom väčšiny Staromešťanov. A to nielen tých, ktorí majú autá, ale aj tých, ktorí ich musia ešte stále obchádzať na chodníkoch. Ešte predchádzajúca staromestská samospráva na väčšej časti územia Starého Mesta urobila poriadok v parkovaní, keď vyznačila na cestách parkovacie miesta a osadila stĺpiky tam, kadiaľ jazdili na chodníky divoko parkujúce autá. V roku 2008 prijala mestská časť komplexnú parkovaciu politiku, ktorá po prvýkrát definovala ciele samosprávy v oblasti statickej dopravy a nástroje na ich dosiahnutie. Boli vytvorené tri nové parkovacie zóny a v nich sa podarilo samospráve zaviesť aspoň aký-taký poriadok. Nepodarilo sa však zaviesť systém spoplatneného parkovania  pre návštevníkov nových parkovacích zón.

Odvtedy uplynulo 6 rokov a v parkovaní v Starom Meste sa prakticky nič neurobilo. Mestská časť pred dvoma rokmi aktualizovala parkovaciu politiku, ale nenastala žiadna zmena ani k lepšiemu, ani k horšiemu. To sa však nedá povedať o centrálnej parkovacej zóne, ktorú spravuje súkromná BPS PARK, a.s. Poďme však pekne po poriadku. Aby sme pochopili, ako sa to robiť nemá, musíme sa vrátiť ešte do roku 1996, keď sa mestská časť Staré Mesto rozhodla regulovať statickú dopravu v centre mesta spoplatnením parkovania.

Vtedajší starosta Andrej Ďurkovský navrhol vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorá mala spravovať komunikácie 3. a 4. triedy a prevádzkovať na nich systém plateného parkovania. V Bratislavskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., (BPS) mala mať 80-percentný podiel mestská časť a zvyšných 20 percent bývalý úradník oddelenia dopravy miestneho úradu Peter Poloma. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa však postavil poslanec Peter Čiernik a navrhol zmenu obchodných podielov. Mestskej časti vraj stačí 20 percent a tých 80 percent nech má Peter Poloma. Poslanci to na prekvapenie schválili, a tak sa začal odvíjať čudný príbeh BPS.

Rok predtým, ako sa končila platnosť desaťročnej nájomnej zmluvy s BPS, sa vtedajší starosta Peter Čiernik rozhodol, že treba uzavrieť novú zmluvu, a to rovno na 20 rokov. Získať podporu pre túto myšlienku nebolo ľahké, tak zvolal “pracovné” zasadnutie miestneho zastupiteľstva do Tatier. Spoliehal sa zrejme na to, že čistý tatranský vzduch vyčístí poslancom hlavy a zmenia názor. A skutočne, prítomní poslanci schválili zámer na uzavretie nájomnej zmluvy s BPS na 20 rokov. Samotnú zmluvu potom bez schválenia v miestnom zastupiteľstve starosta Peter Čiernik podpísal 21. septembra 2005. Formálne 2366 parkovacích miest prenajali mestská časť a organizácia verejnoprospešných služieb VEPOS.

Už vtedy Bratislavské noviny upozornili, že ide pre mestskú časť o nevýhodnú zmluvu. Za prenájom jedného parkovacieho miesta totiž mestská časť od BPS pýtala 3050 Sk ročne, pričom podľa vtedy platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach bola sadzba za trvalé parkovanie vozidla 10 Sk za meter štvorcový na deň. V prepočte bola teda ročná sadzba dane za jedno parkovacie miesto s rozlohou 10 štvorcových metrov 36 500 Sk. Vtedajší starosta teda prenájmom parkovacích miest obišiel VZN o miestnych daniach a prenajal parkovacie miesta za podmienok výrazne nevýhodných pre mestskú časť. BPS vtedy prenajímala vyhradené parkovacie miesto za 52 360 Sk. BPS stačilo takto prenajať 138 vyhradených parkovacích miest a mala zarobené na celoročný prenájom 2366 parkovacích miest od mestskej časti Staré Mesto!

Po voľbách v roku 2010 sa nová samospráva na čele so starostom Andrejom Petrekom pokúšala dohodnúť s BPS na výhodnejších podmienkach prenájmu pre mestskú časť. Žiaľ, neúspešne. A to aj napriek tomu, že Protimonopolný úrad SR v roku 2008 konštatoval, že mestská časť uzatvorením zmluvy porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, za čo dostala pokutu 50-tisíc korún. Starosta Petrek v roku 2009 v mene mestskej časti podal na súd žalobu na určenie neplatnosti zmluvy.

Súčasná starostka Tatiana Rosová v roku 2010 pred komunálnymi voľbami sľubovala, že zmluvu s BPS zruší, pretože je protizákonná. Namiesto toho v roku 2013 stiahla Petrekovu žalobu, dohodla sa na urovnaní sporných práv z Čiernikovej nájomnej zmluvy a fakticky sa podpísala pod nevýhodnú nájomnú zmluvu platnú až do roku 2026! Súčasne posledným dodatkom k zmluve z apríla 2014 zvýšila počet prenajatých parkovacích miest na 2485, pričom cena prenájmu jedného parkovacieho miesta zostala prakticky nezmenená - 101,24 eura. Pritom BPS prenajíma vyhradené parkovacie miesto už za 1920 eur, čo je v prepočte 57 841,92 Sk.

Dohoda o urovnaní sporných práv, ktorú uzatvorila starostka Rosová s BPS PARK, a.s., zaviazala nájomcu osadiť parkovacie automaty za 250-tisíc eur a umožnila mu zvýšenie ceny za parkovanie. Od 1. októbra 2014 sa v centrálnej parkovacej zóne BPS platí namiesto doterajších 0,80 eura o 25% viac, teda 1 euro za hodinu. BPS PARK sa pri súčasnom počte parkovacích miest, pri zvýšení hodinového poplatku za parkovanie o 20 centov a osemhodinovom spoplatnenom parkovaní počas dňa môže investícia do parkovacích automatov teoreticky vrátiť za 63 pracovných dní. Potom bude zo zvýšenia ceny profitovať takmer výlučne súkromná firma, pričom mestská časť sa podľa Čiernikovej a Rosovej zmluvy uspokojí s 2,5 % z celkových tržieb.

Som presvedčený, že mestská časť Staré Mesto sa mala ďalej s BPS PARK súdiť. Zmluva, ktorú v roku 2005 podpísal Peter Čiernik a v roku 2013 ratifikovala starostka Tatiana Rosová, je totiž od svojho počiatku nezákonná, nemorálna a pre mestskú časť absolútne nevýhodná. Na parkovaní v Starom Meste nesmie zarábať súkromník, ale mestská časť a Staromešťania. Tieto peniaze potom samospráve chýbajú pri údržbe a čistení ciest a chodníkov. Ide o dlhodobú krádež, ktorej sa na Starom Meste a jeho obyvateľoch dopustili bývalý starosta Čiernik a súčasná starostka Rosová. A to treba zmeniť.