Na Komenského námestí by opäť mohol byť verejný park

Som presvedčený, že na Komenského námestí opäť môže byť verejný park a že Františkánska záhrada môže byť opäť otvorená pre verejnosť.

V centre mesta je stále menej zelených plôch, kde by si Staromešťania a návštevníci mesta mohli posedieť a trochu pookriať. V posledných desaťročiach bolo trendom zastavať v Bratislave každý voľný kúsok zelenej plochy. Najmä v horúcich letných mesiacoch je totiž úloha zelene v rozpálenom meste nenahraditeľná. Domnievam, že teraz nastala čas na zmenu.

Jedinečnou príležitosťou vrátiť zeleň do centra mesta je na Komenského námestí za budovou Slovenského národného divadla. Do roku 1972 tu bol verejný park. Námestie vzniklo už v 18. storočí. V roku 1886 postavili Mestské divadlo a priestor medzi Ondrejovou ulicou (Andreasgasse - dnes Gorkého) a Ružovou ulicou (Rosengasse - dnes Jesenského) zachovali a parkovo upravili. Pôvodne sa námestie volalo Pállfyho, v roku 1912 tu inštalovali mramorovú fontánu s bronzovou bustou grófa Štefana Pálffyho. Fontána bola dielom Alozja Rigeleho, jej torzo je zachované v Galérii mesta Bratislavy. Neskôr fontánu odstránili, zeleň zredukovali a námestie v roku 1932 premenovali na Komenského. V parku postavili trafiku a pri Gorkého ulici oproti palácu Zemskej banky aj benzínovú pumpu. Po prístavbe SND v roku 1972 park premenili na parkovisko a tak je to dodnes.

V roku 2004 staromestský podnik verejnoprospešných služieb VEPOS prenajal parkovisko na desať rokov bratislavskej firme S.R.M. BUILDING, s.r.o.. Tá ešte v roku 2007 požiadala o kúpu pozemku so zámerom vybudovať tu podzemné garáže. Neuspela. V roku 2008 sa dodatkom k zmluve stala prenajímateľom mestská časť Staré Mesto, v máji 2009 sa ďalším dodatkom zmenil aj nájomca - stala sa ním spoločnosť KSA, a.s., Košice, ktorá vznikla len štyri dni pred podpisom dodatku. V januári 2012 sa po dohode starostky Tatiany Rosovej a primátora Milana Ftáčnika stalo prenajímateľom hlavné mesto Bratislava.

Platnosť nájomnej zmluvy sa končí 30. decembra 2015, no už tento rok košická firma požiadala o nájom na ďalších 10 rokov. Návrh na prenájom sa dostal aj na program júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Upozornil som mestských poslancov, že podmienky prenájmu sú pre mesto nevýhodné a vyzval som ich, aby návrh neschvaľovali, ale zvážili možnosť obnoviť tu opäť verejný park. V okolí je totiž dostatočná kapacita plateného parkovania v podzemných garážach, takže zrušenie tohto parkoviska by nezhoršilo statickú dopravu v centre mesta. Upozornil som poslancov, že na tomto mieste bol do roku 1972 verejný park a v roku 2006 obyvatelia z Gorkého ulice žiadali jeho obnovenie. Vtedy tomu bránila desaťročná nájomná zmluva, ktorú koncom roka 2004 podpísalo Staré Mesto. Teraz je priestor na diskusiu, či sem nevrátiť pôvodnú funkciu, teda verejný park. Komenského námestie je jediným súkromným námestím v Bratislave. Prakticky celé námestie má totiž prenajaté súkromná spoločnosť, ktorá tu prevádzkuje platené parkovisko. V okolí za 10 rokov pribudlo dostatok platených parkovacích miest, nie je preto dôvod, aby sa sem nevrátila opäť zeleň.

Myšlienku obnovy verejného parku na Komenského námestí podporila aj Katarína Šimončičová z iniciatívy Bratislava otvorene. „Keďže tu je takýto vzácny verejný priestor, otvorte verejnú diskusiu o tom, čo občania na tomto mieste chcú mať. Bolo by vhodné, aby ľudia z okolia, ale aj návštevníci povedali, čo tam potrebujú a chcú,“ vyzvala primátora na zasadnutí zastupiteľstva Katarína Šimončičová. Pridali sa aj viceprimátor Ján Budaj a hlavná architektka Ingrid Konrad. Riaditeľ magistrátu napokon návrh z rokovania zastupiteľstva stiahol a existuje nádej, že po skončení nájmu tu môže byť od roku 2016 opäť verejný park.

Spoločne s obyvateľmi Gorkého ulice sme síce vyhrali malú bitku o obnovu parku na Komenského námestí, vojna sa však ešte neskončila. Veľa bude záležať od toho, ako sa k tomu postaví nový primátor a najmä noví mestskí poslanci. Aj preto som sa rozhodol kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva, aby som mohol ovplyvniť budúcnosť Komenského námestia. Obyvatelia Gorkého ulice už iniciovali stretnutie s hlavnou architektkou mesta, aby sa začalo s prípravou revitalizácie námestia. Navrhujú vyhlásiť verejnú súťaž na ideové riešenie, ktoré by sem vrátilo verejný park.

Koncom 90. rokov minulého storočia staromestská samospráva prišla s myšlienkou na rozšírenie pešej zóny z Hviezdoslavovho námestia aj na Gorkého ulicu, podobne ako je to na Laurinskej ulici. Bol už vypracovaný aj projekt, pričom sa počítalo aj s výsadbou stromov a s obmedzeným šikmým parkovaním medzi nimi. V celej šírke ulice mala pribudnúť dlažba a nové osvetlenie. Tomuto zámeru bránilo a stále bráni aj parkovisko na Komenského námestí, pretože vjazd a výjazd z parkoviska je situovaný práve do Gorkého.

Ďalším parkom, ktorý by mal slúžiť verejnosti je Františkánska záhrada. Tá síce patrí súkromnej spoločnosti, pre verejnosť je však zatvorená. Pred štyrmi rokmi sa mi podarilo presvedčiť majiteľov, aby záhradu otvorili pre verejnosť. Po dohode s vtedajším primátorom Andrejom Ďurkovským a starostom Andrejom Petrekom sme Františkánsku záhradu 1. júna 2010 sprístupnili pre Staromešťanov a návštevníkov mestskej časti. Otvorená bola ešte aj v roku 2011, pre nezáujem starostky Starého Mesta Tatiany Rosovej ju však majiteľ na jeseň 2011 opäť uzavrel.

Som presvedčený, že na Komenského námestí opäť môže byť verejný park a že Františkánska záhrada môže byť opäť otvorená pre verejnosť. Ako starosta Starého Mesta a poslanec mestského zastupiteľstva viem tento zámer aj uskutočniť.