M. Ftáčnik: Na starostu je najlepšie pripravený Radoslav Števčík

V závere štvorročného volebného obdobia súčasnej samosprávy nás zaujímal názor primátora Bratislavy a Staromešťana Milana FTÁČNIKA.

Pán primátor, ako hodnotíte ako Staromešťan štvorročnú spoluprácu so samosprávou Starého Mesta?

- Musím priznať, že spolupráca so Starým Mestom nebola ľahká, lebo do nej na začiatku pani starostka Rosová miešala politiku a zbytočnú súťaživosť medzi mestskou časťou a mestom. Bežný občan nepozná presné rozdelenie kompetencií medzi magistrátom a miestnym úradom, a čaká od nás spoločný postup a nie vzájomnú kritiku bez toho, aby sme sa o probléme spolu rozprávali. Ukážkovým príkladom bola takáto hra pri správe Námestia Slobody, kde nás samospráva Starého Mesta kritizovala za nedostatočnú údržbu a čistotu, bez toho, aby nás na nedostatky na pracovnej úrovni upozornila. Spoločnú reč sme nenašli ani pri riešení problémov nájomníkov reštituovaných domov, kde pani starostka presadzuje riešenie cez náhradné bývanie aj tam, kde by mohla vyjsť v ústrety nájomníkom odpredajom bytov nájomníkom v reálne rozdelenom dome. Je samozrejme aj mnoho vecí, ktoré sme vďaka pravidelným kontaktom vyriešili, ako napríklad odstránenie nosičov vonkajšej reklamy, či opravu najviac poškodených úsekov ciest či námestí.

Koho budete ako Staromešťan voliť za starostu mestskej časti v  nadchádzajúcich voľbách?

- Každý, kto neplánuje voliť súčasnú starostku a myslí si, že Staré Mesto potrebuje pozitívnu zmenu, hľadá svojho kandidáta. Kandidát na starostu by mal mať predstavu o tom, aké sú jeho kompetencie, čo so sebou prináša sprava verejnej inštitúcie, kde sú najpálčivejšie problémy jeho samosprávy. Na takúto kandidatúru je najlepšie pripravený pán Radoslav Števčík, ktorý sa roky ako novinár a aj ako poslanec mestskej časti venoval problémom samosprávy a osobitne Starého Mesta. V prípade, že budem zvolený za primátora, viem si predstaviť efektívnejšiu spoluprácu s mestskou časťou Staré Mesto práve vďaka využitiu týchto skúseností. Samozrejme, budeme rešpektovať rozhodnutie, ktoré urobia Staromešťania 15. novembra.