Historické centrá piatich metropol posilnia spoluprácu

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík v sobotu v Budapešti podpísal Memorandum o porozumení s centrálnými časťami Viedne, Varšavy, Prahy a Budapešti. Tieto historické centrá metropol strednej Európy majú mnoho spoločného.

Historické centrá piatich stredoeurópskych metropol posilnia vzájomnú spoluprácu. Ide o centrálne mestské časti Bratislavy, Prahy, Viedne, Budapešti a Varšavy, ktorých najvyšší predstavitelia v sobotu 7. mája 2016 v Budapešti podpísali Memorandum o porozumení.

Ako informoval starosta bratislavského Starého Mesta Radoslav Števčík, spolupráca piatich historických centier piatich stredoeurópskych hlavným miest sa dotýka rozvoja turizmu, výmeny skúseností z oblasti dopravy a infraštruktúry, zdieľanie skúseností v oblasti ochrany historických pamiatok, pestovania a rozširovania tradícií a pomoci pri kontakte obyvateľov a civilných organizácií.

„Doterajšia spolupráca centrálnych častí Viedne, Budapešti, Bratislavy a Prahy deklarovaná v roku 2007 sa prakticky nerozvíjala. Staré Mesto vlani zintenzívnilo spoluprácu s Prahou 1 a je pripravené na intenzívnu spoluprácu aj s ďalšími centrami stredoeurópskych hlavným miest. Veľmi ma teší, že sa spolupráca tento rok rozšírila aj o Varšavu, čím sa vytvoril priestor na efektívnu komunikáciu o riešení našich spoločných problémov,“ uviedol starosta Radoslav Števčík.

Starostovia centrálnych historických častí Viedne, Budapešti, Bratislavy, Prahy a Varšavy konštatovali, že problémy samospráv a ich obyvateľov sú veľmi podobné, preto výmena skúseností pri ich riešení môže byť na prospech všetkých. Starostovia sa dohodli, že sa budú spoločne stretávať každý rok. Okrem toho deklarovali záujem intenzívne spolupracovať na bilaterálnej úrovni v  oblasti kultúry a školstva.