Bratislavu čaká veľká zmena v regulácii statickej dopravy

Spoločne so staromestskými poslancami chceme vytvoriť taký parkovací systém, ktorý postaví parkovanie v Starom Meste z hlavy na nohy - aby Staromešťania mali možnosť pohodlne zaparkovať a návštevníci si rozmysleli, či sa im oplatí cestovať do centra mesta autom alebo radšej verejnou dopravou.

Statická doprava, čiže parkovanie, je podľa hodnotenia obyvateľov Bratislavy jeden z najvážnejších problémov celého mesta. Jedinou mestskou časťou, ktorá tento problém doteraz riešila, bolo Staré Mesto. S reguláciou parkovania sa tu začalo už pred 20 rokmi, keď mestská časť založila Bratislavskú parkovaciu službu, s. r. o., kde mala mať samospráva 80-percentný podiel, nakoniec však vtedajší staromestskí poslanci rozhodli, že mestskej časti stačí v parkovacej spoločnosti len 20-percentný podiel. Ukázalo sa, že to bolo veľmi nešťastné rozhodnutie, ktoré dôsledky znášajú Staromešťania doteraz a mali podľa nevýhodnej nájomnej zmluvy s BPS Park, a. s., ešte ďalších 10 rokov.

Regulácia statickej dopravy na spôsob BPS Park nerieši problémy obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta. Rieši, žiaľ, len zisk tejto dnes už 100-percentne súkromnej spoločnosti bývalého úradníka staromestského miestneho úradu Petra Polomu. Jeho firma má dnes prenajatých 2500 parkovacích miest na cestách 3. a 4. triedy, ktoré spravuje mestská časť Staré Mesto, a vyše 600 parkovacích miest na cestách 1. a 2. triedy, ktoré spravuje bratislavský magistrát. To by sa koncom roka malo zmeniť, pretože primátor Ivo Nesrovnal zmluvu na prenájom magistrátnych parkovacích miest na podnet mestských poslancov vypovedal.

Mestská časť Staré Mesto začala ešte za starostovania Andreja Petreka s reguláciou parkovania na ďalších staromestských uliciach. Legislatíva však neumožnila mestskej časti spoplatniť v nových parkovacích zónach krátkodobé státie, preto vznikol systém rezidenčného parkovania. Väčšia časť parkovacích miest bola vyhradená rezidentom, teda Staromešťanom, zvyšok bol určený na parkovanie návštevníkov.

Paradoxne, v týchto zónach platia za parkovanie len rezidenti, návštevníci stoja na parkovacích miestach zadarmo. Staromešťania totiž musia mať nálepku rezidenta, ktorá stojí 10 eur - čo však nie je poplatok za parkovanie, ale administratívny poplatok za vydanie nálepky. Zo zákona môže vyberať poplatky za parkovanie len obec, čo je v našom prípade mesto Bratislava. Aby sa to zmenilo, muselo by mestské zastupiteľstvo zmenou štatútu túto právomoc preniesť na mestské časti. Takýto návrh už existuje, pripravil ho primátor s tým, že nechce ďalej blokovať zavedenie jednotných pravidiel parkovania do praxe. Predchádzajúce vedenie magistrátu totiž trvalo na tom, že poplatky za parkovanie bude vyberať hlavné mesto.

Problémy s parkovaním už nemá len Staré Mesto, ale aj Petržalka, Nové Mesto, Ružinov a Karlova Ves. Ostatné mestské časti sa zatiaľ tvária, že sa ich to veľmi netýka. Štyri najväčšie mestská časti a Karlova Ves volajú po regulácii statickej dopravy, pričom za nástroj regulácie považujú práve spoplatnenie parkovania najmä pre návštevníkov mestských častí. Ako je to všade na svete, kde sa za parkovanie na uliciach platí. Mať parkovanie na ulici zadarmo nie je nikde na svete ústavným právom občana.

Od januára 2016 by mala prestať platiť nájomná zmluva magistrátu s BPS Park. Hlavné mesto tak získa vyše 600 parkovacích miest v centre mesta, na ktorých dnes zarába BPS Park. Na základe dohody primátora so starostami mestských častí by parkovacie miesta na magistrátnych cestách 1. a 2. triedy mali prejsť do správy mestských častí. Tak by 600 parkovacích miest BPS Park mala získať do správy mestská časť Staré Mesto. Samospráva centrálnej mestskej časti sa už pripravuje na novú situáciu, keď dostane do správy parkovacie miesta na magistrátnych jednotkách a dvojkách a po zmene štatútu mesta bude môcť na všetkých zverených komunikáciách vyberať poplatok za dočasné státie.

Staré Mesto si dalo vypracovať analýzu statickej dopravy a projekt plateného parkovania na území mestskej časti. Obrátilo sa na renomovaný tím odborníkov, ktorí riešili aj problematiku statickej dopravy v Prahe, kde to už niekoľko rokov funguje. Navrhujú jednoduchý a prehľadný systém, keď nikto nebude mať právo na vyhradené parkovanie, ale všetky parkovacie miesta budú k dispozícii všetkým vodičom. Regulačným nástrojom statickej dopravy v Starom Meste by mala byť cena parkovania, pričom rezidenti budú rovnako ako všade vo svete zvýhodnení oproti návštevníkom.

Kým domáci si budú môcť kúpiť zvýhodnenú rezidentskú parkovaciu kartu (nálepku), návštevníci budú platiť hodinové parkovanie. Na frekventovaných uliciach, kde bude výrazne vyšší dopyt po parkovacích miestach, bude podobne ako v Prahe krátkodobé parkovanie obmedzené na 2 hodiny. Na rozdiel od zóny BPS Park, kde poplatky za parkovanie vyberá súkromná firma, v novej zóne Starého Mesta bude výnos z parkovania v plnej miere príjmom mestskej časti! Samospráva potom bude mať dosť finančných prostriedkov na to, aby v spolupráci s mestskou políciou zabezpečila aj dôslednú a efektívnu kontrolu platobnej disciplíny vodičov. Samospráva by potom mala mať aj dosť peňazí na to, aby dokázala postupne opraviť povrchy všetkých staromestských ciest a chodníkov.

Samospráva Starého Mesta sa teda už pripravuje na veľkú zmenu v regulácii statickej dopravy. Najskôr však bude musieť mestské zastupiteľstvo schváliť zmenu štatútu a prijať všeobecne záväzné nariadenie mesta Bratislavy o podmienkach krátkodobého státia na pozemných komunikáciách. Bratislavský primátor si predsavzal, že by sa tak malo stať ešte do konca tohto roka. Na to, aby mestská časť dokázala v krátkom čase spustiť systém regulovaného parkovania, bude potrebovať spoľahlivého partnera, ktorý zabezpečí naprojektovanie a nové dopravné značenie na všetkých cestách, ktoré budú sú časťou novej zóny plateného parkovania. Som presvedčený, že spoločne so staromestskými poslancami sa nám podarí vytvoriť taký parkovací systém, ktorý postaví parkovanie v Starom Meste z hlavy na nohy - aby Staromešťania mali možnosť pohodlne zaparkovať a návštevníci si rozmysleli, či sa im oplatí cestovať do centra mesta autom alebo radšej verejnou dopravou.